ดาวน์โหลด

ฟอนต์ วิเวก2   เป็นฟอนต์สไตล์ อักษรธรรมล้านนา หรือ ตั๋วเมือง ซึ่งผมเห็นว่าฟอนต์สไตล์นี้ค่อนข้างน้อย ก็เลยลองทำดูโดยเทียบกับฟอนต์อักษรธรรมล้านนาที่ทำไว้ เพราะกะเอาไว้แจกครูที่มางานที่โรงเรียนเป็นที่ระลึก เป็นฟอนต์ที่ทำแบบเล่นๆ แบบมือสมัครเล่น อาจจะมีข้อขาดตกบกพร่องอยู่บ้าง

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.f0nt.com/release/wiwek2/